Stichting Fioretti Teylingen blij met uitbreiding project Talent4Life maatschappelijke diensttijd

Stichting Fioretti Teylingen (SFT) is blij dat het project Talent4Life maatschappelijke diensttijd (MDT) een vervolg krijgt in de regio Duin- en Bollenstreek. Deze unieke en ambitieuze samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties biedt jongeren de kans om beroepsgerichte vaardigheden op te doen in het bedrijfsleven en om persoonlijke talenten in te zetten in het sociaal-maatschappelijke veld. Kees Vreugdenhil, College van Bestuur SFT: “Dit project biedt de mogelijkheid om het onderwijs breder dan alleen in de klas te geven. Bovendien draagt het bij aan het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren”

Leerlingen van 15 tot 18 jaar, in 3 vmbo, 3 en 4 havo en 4 vwo, krijgen de komende jaren een traject aangeboden van 32 uur actief bij een bedrijf en 40 uur actief bij een sociale organisatie. Dit traject bestaat uit gastlessen, workshops en werken aan het persoonlijk profiel en wordt in alle scholen ontwikkeld. Het traject sluit aan op lessen burgerschapsvorming en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en is met ontwikkelplekken in zowel het bedrijfsleven als het sociaal-maatschappelijk veld uniek en ambitieus. Een mooie uitdaging, waar de projectpartners vanaf maart 2023 enthousiast en actief mee aan de slag gaan. Sinds maart van dit jaar draaien er diverse pilots, waar 250 leerlingen van drie scholen aan deelnemen. In de pilots zijn al positieve ervaringen opgedaan in de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties en ontstaan leuke en creatieve ideeën voor duurzame projecten, met allerlei leerplekken op verschillende niveaus.

Doorstart

De gezamenlijke ambitie is dat over vier jaar 1300 leerlingen per jaar het Talent4Life MDT-traject gaan doorlopen. Op uitnodiging van het Ministerie van VWS werd onlangs een continuïteits- en opschalingsaanvraag ingediend. Hierin participeren de bestaande partners en Stichting Fioretti Teylingen-scholen en sluiten ook nieuwe partijen aan, zoals Northgo College, Rijnlands Lyceum en Welzijnskwartier. Deze week kwam het positieve bericht dat de aanvraag is gehonoreerd, waardoor er aan het einde van dit jaar al zicht is op langdurige uitbreiding. Voor de doorstart van dit project, van ontwikkeling en vormgeving tot en met uitvoering, is vijf miljoen euro beschikbaar.

Persoonlijke talenten

Als penvoerder van het project zijn Kees Vreugdenhil en Dyane Brummelhuis, College van Bestuur Stichting Fioretti Teylingen, zeer content met deze kans om leerlingen naast beroepsgerichte vaardigheden ook ervaring op te laten doen in het inzetten van persoonlijke talenten voor lokale goede doelen, vrijwilligersorganisaties en clubs met een sociale missie. “Het kunnen bijdragen aan de maatschappij geeft een gevoel van voldoening dat wij alle leerlingen gunnen”, aldus Kees Vreugdenhil. Directeur-bestuurders van Northgo College, Rijnlands Lyceum en Welzijnskwartier onderschrijven dit volledig.

Oproep

Het Talent4Life-partnerschap roept ondernemers, stichtingen en vrijwilligersorganisaties van harte op om mee te doen en kennis te maken met de medewerker of vrijwilliger van de toekomst, die zijn of haar talenten inzet in ruil voor een leerzame, interessante en betekenisvolle praktijkervaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Huidige projectpartners: Bickio, Blijles Bollenstreek, Doen&Meer, HLT Uitdaging, Langeveldshof, Meerbusiness D&B, Northgo College, Rijnlands Lyceum, Stichting Fioretti Teylingen, Welzijnskwartier en Zinderin.